Homepage » Search Results for: 吳靄儀

Search results for "吳靄儀"

吳靄儀博士:妥協與頑抗——擺在眼前的路

編按:今天港獨議題甚囂塵上,其實討論仍是晚了三十三年 。早在一九八三年,吳靄儀博士已發表過以「港獨」作為香港出路的文章,本刋為此專訪了吳靄儀博士,她指這文章出來後,沒有任何人回應過。我們感謝《明報月刋》授權轉載...

吳靄儀:「雨傘」失敗也是有意義

公民黨成員吳靄儀在一個與雨傘革命有關的分享會時表示,參與運動的時候,不要期望別人做甚麼,亦不應批評別人做甚麼,因為這是變了政治評論員。 她又指,不希望大家評定「雨傘運動」是成功或是失敗,她說自己一生做的事都是失...

本土新聞近三年工作回顧

本土新聞已走過五週年。自二零一六年起跟本土運動一起經歷高峯低潮,飽受中共港共政權打擊。 本土新聞近三年來專注於法庭政治檢控報道、刊登本土抗爭者專訪、義士獄中書信、刊載與轉載泛本土作家文章、更有影片紀錄本土抗爭者...

一地兩檢三讀通過,中國法律在港實施

多次「剪布」、限制議員發言次數及時間、於表決日禁制五名反對派議員重返議場,特區立法會在昨晚十時(六月十四日)以四十票贊成、廿票反對、一票棄權,三讀通過《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》,中國海關將進駐西九龍高鐵...

強國寬容(文:逆嘶亭)

高度自治驟聽理想,但從來唔係一種長治久安嘅選擇,因為只有喺帝國大國勢力未成之際,城邦獨立自主至會有空間。即使城邦曾經創造出幾咁驚為天人嘅成就,回歸現實,佢極其量只能以文化去影響世界,關鍵時刻,佢必然無法掌握自己...

曾焯文:波蘭學生抗爭三途

吳靄儀日前指出:如今已無人可阻港共用過時殖民地惡法,刑事條例第九第十條之煽動罪名,以言入罪,拘捕檢控講港獨的青年學生,只要袁國強無懼政治檢控污名,岌頭即可。而港共早已搲爛塊面,橫行無忌,隨意DQ異見議員又得,陳...