payWave信用卡個人資料或可被手機應用程式讀取

Share This:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

payWave信用卡個人資料或可被手機讀取

 

多間銀行近日向信用卡客戶發短訊指,留意到有最新開發的手機應用程式,在靠近感應式信用卡,例如payWave卡,有可能讀取儲存在卡內的個人資料。銀行強調,有關資料與信用卡交易無關。
金融管理局指,已知悉情況,並要求有發行非接觸式信用卡的銀行,全面檢查信用卡的保安措施,以及通知客戶有關風險。金管局重申,早於二O一二年已要求發行非接觸式信用卡的銀行,須確保卡內讀取的資料只有必須的個人資料,當中不包括用戶全名。

Share This:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments