Netflix明年登陸香港 付月費可看電影劇集

Share This:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

netflix2

以平價月費去提供各種電影、原創電視劇集及兒童節目的美國串流服務供應商 Netflix宣佈,繼日本之後,公司將在明年進軍香港、台灣、星加坡和南韓。

Netflix提供服務後,用戶可在智能電視、平板電腦、智能手機、電腦和一系列聯網遊戲機和機頂盒上,觀看Netflix精選的熱門電視節目及電影,大部份內容將提供中文字幕。

Netflix暫未公佈收費詳情,但以美國和日本為例,兩地月費分別是八美元(約六十二港元)和九百五十日元(約六十一港元)。


Share This:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments